Rotterdam Art Fair

Wrzesień 2016. Piętnastowieczny kościół w centrum Roterdamu.
Klimat ciekawy.